Om Halsabygda Vassverk:

Vassprøver:

Vassavgift:

Styret:

Vedtekter:

Årsmelding/ regnskap:

Linker:

 

Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 19.09.2002
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 16.09.2002

Analyseresultater

02/ 602-1Råvann Tatt ut: 16.09.2002
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

2

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

2

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

50

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

2

/ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

43

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.50

FTU <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

5.8

<%=grense%><%=norm%>
02/ 602-2Overflatevann Tatt ut: 16.09.2002
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.3

<%=grense%><%=norm%>
Kalsium

14

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.52

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.60

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

2

<%=grense%><%=norm%>
Jern

<10

µg/l Fe <%=grense%><%=norm%>
Ammonium

3

µg/l NH4<%=grense%><%=norm%>
Nitritt

<1

µg/l NO2<%=grense%><%=norm%>
Nitritt- og Nitrat-Nitrogen

0.01

mg/l <%=grense%><%=norm%>
Intestinale enterokokker

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Sulfittred. clostridier

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
02/ 602-3Overflatevann Tatt ut: 16.09.2002
Fra: Nett
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

3

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

2

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.13

FTU <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.2

<%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør