Om Halsabygda Vassverk:

Vassprøver:

Vassavgift:

Styret:

Vedtekter:

Årsmelding/ regnskap:

Linker:

 

Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 17.10.2002
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 14.10.2002

Analyseresultater

02/ 666-1Råvann Tatt ut: 14.10.2002
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

20

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

4

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

130

/ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

54

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.39

FTU <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.3

<%=grense%><%=norm%>
02/ 666-2Overflatevann Tatt ut: 14.10.2002
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

1

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.6

<%=grense%><%=norm%>
Kalsium

11

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.41

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.10

FTU <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

3

<%=grense%><%=norm%>
02/ 666-3Overflatevann Tatt ut: 14.10.2002
Fra: Kleivset barnehage
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

2

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.10

FTU <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.6

<%=grense%><%=norm%>
02/ 666-4Overflatevann Tatt ut: 14.10.2002
Fra: Halsanaustan kiosk
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

15

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.7

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

2

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.10

FTU <%=grense%><%=norm%>
02/ 666-5Overflatevann Tatt ut: 14.10.2002
Fra: Betna samvirkelag
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

6

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.7

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

4

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.12

FTU <%=grense%><%=norm%>
02/ 666-6Overflatevann Tatt ut: 14.10.2002
Fra: Rasteplassen kafe
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.7

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

3

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.10

FTU <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør