Om Halsabygda Vassverk:

Vassprøver:

Vassavgift:

Styret:

Vedtekter:

Årsmelding/ regnskap:

Linker:

 

Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 15.11.2002
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 11.11.2002

Analyseresultater

02/ 761-1Råvann Tatt ut: 11.11.2002
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

2

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

1

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

62

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

3

/ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

72

<%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

6.1

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.43

FTU <%=grense%><%=norm%>
02/ 761-2Overflatevann Tatt ut: 11.11.2002
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

2

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.2

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

6

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.16

FTU <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

11

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.32

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Jern

65

µg/l Fe <%=grense%><%=norm%>
Nitritt- og Nitrat-Nitrogen

0.03

mg/l <%=grense%><%=norm%>
Nitritt

<1

µg/l NO2<%=grense%><%=norm%>
Ammonium

5

µg/l NH4<%=grense%><%=norm%>
02/ 761-3Overflatevann Tatt ut: 11.11.2002
Fra: Nett Rasteplassen kafe
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

2

/ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

4

<%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.2

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.18

FTU <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør