Hovedsiden

Om Halsabygda Vassverk

Vassprøver

Vassavgift

Styret

Vedtekter

Årsmelding/ regnskap

Linker

Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 12.12.2002
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 09.12.2002

Analyseresultater

02/ 850-1Råvann Tatt ut: 09.12.2002
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

1

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

1

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

60

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

6.0

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

45

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.54

FTU <%=grense%><%=norm%>
02/ 850-2Overflatevann Tatt ut: 09.12.2002
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

14

<%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.3

<%=grense%><%=norm%>
Kalsium

10

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.34

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.18

FTU <%=grense%><%=norm%>
02/ 850-3Overflatevann Tatt ut: 09.12.2002
Fra: Kleivset barnehage
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.4

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

13

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.17

FTU <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør