Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 30.05.2003
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 26.05.2003

Analyseresultater

03/ 333-1Råvann Tatt ut: 26.05.2003
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

24

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

1

/ml <%=grense%><%=norm%>
Intestinale enterokokker

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Sulfittred. clostridier

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

71

<%=grense%><%=norm%>
Konduktivitet

3.9

mS/m <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

6.0

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.45

FTU <%=grense%><%=norm%>
03/ 333-2Overflatevann Tatt ut: 26.05.2003
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Intestinale enterokokker

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Sulfittred. clostridier

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

<2

<%=grense%><%=norm%>
Konduktivitet

11

mS/m <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.8

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.1

FTU <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.56

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

15

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
Jern

13

µg/l Fe <%=grense%><%=norm%>
Ammonium

19

µg/l NH4<%=grense%><%=norm%>
03/ 333-3Overflatevann Tatt ut: 26.05.2003
Fra: Nett Halsanaustan kiosk
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

3

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

<2

<%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.8

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.1

FTU <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør