Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 26.06.2003
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 23.06.2003

Analyseresultater

03/ 417-1Råvann Tatt ut: 23.06.2003
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

100

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

5.8

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

50

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.42

FTU <%=grense%><%=norm%>
03/ 417-2Overflatevann Tatt ut: 23.06.2003
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

3

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.8

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

10

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.16

FTU <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.55

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

14

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
03/ 417-3Overflatevann Tatt ut: 23.06.2003
Fra: Rasteplassen kafe
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

4

/ml <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.7

<%=grense%><%=norm%>
Fargetall

11

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.19

FTU <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør