Oppdrag fra:
Halsabygda vassverk A/L
Besvart dato: 04.08.2003
v/Ivar Megård Arkiv: 147111
6680 HALSANAUSTANPrøver mottatt: 28.07.2003

Analyseresultater

03/ 459-1Råvann Tatt ut: 28.07.2003
Fra: Råvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

140

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

1

/ml <%=grense%><%=norm%>
Intestinale enterokokker

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Sulfittred. clostridier

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

45

<%=grense%><%=norm%>
Konduktivitet

4.45

mS/m <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

6.5

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.37

FTU <%=grense%><%=norm%>
03/ 459-2Overflatevann Tatt ut: 28.07.2003
Fra: Rentvann
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

2

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Intestinale enterokokker

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Sulfittred. clostridier

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

<2

<%=grense%><%=norm%>
Konduktivitet

12.3

mS/m <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.7

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

<0.1

FTU <%=grense%><%=norm%>
Alkalitet

0.61

mmol/l <%=grense%><%=norm%>
Kalsium

15

mg/l Ca <%=grense%><%=norm%>
Jern

<10

µg/l Fe <%=grense%><%=norm%>
Ammonium

34

µg/l NH4<%=grense%><%=norm%>
03/ 459-3Overflatevann Tatt ut: 28.07.2003
Fra: Nett Betna S-lag
Koliforme bakterier 37°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Termotolerante koli. 44°C

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 22°C

10

/ml <%=grense%><%=norm%>
Kimtall 37°C

0

/ml <%=grense%><%=norm%>
Intestinale enterokokker

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Sulfittred. clostridier

0

/100 ml <%=grense%><%=norm%>
Fargetall

4

<%=grense%><%=norm%>
Konduktivitet

12.7

mS/m <%=grense%><%=norm%>
pH, surhetsgrad

7.9

<%=grense%><%=norm%>
Turbiditet

0.29

FTU <%=grense%><%=norm%>

Ståle Smevoll
avdelingsingeniør