Hovedsiden

Om Halsabygda Vassverk

Vassprøver

Driftsmeldinger

Vassavgift

Styret

Vedtekter

Linker

Styret har vedtatt at vassavgiften for 2016 økes med 5 % og blir da:

 Bolig / Grunnavgift: 3 906.- inkl.mva. Det skal betales avgift for hver leilighet/boenhet. For næringsvirksomhet fastsettes antall grunnavgift etter skjønn.

Fritak gis for ubebodde leiligheter dersom hovedleilighet betaler avgift. Ubebodde boliger betaler for fritidshus.  Søknad må fremmes skriftlig før ny termin. Ved innflytting er eier ansvarlig for å varsle vassverket.

Fritidshus: 2 930,- inkl.mva.

Det svares avgift for hvert bygg på eiendommen i henhold til vedtatt avgift, Det gis ikke fritak for avgift for ubenyttede hytter.

Landbruk: 187,56 pr GDE eks.mva.

Det svares avgift for antall gjødseldyrenheter (GDE) ved bruket, dette etter oppgave fra landbrukskontoret.

Betaling etter målt vannmengde (industri): 10,42 eks.mva.

Vannmåler må installeres av autorisert rørlegger og kostes i sin helhet av abonnent. Dimensjon og modell må godkjennes av vassverket. Vannmåler må hvert 4. år sendes inn for kalibrering, dette kostes av bruker.  Ved målt forbruk faktureres minimum 300m3 pr år.

 

Tilknytting er kr 8000,-       (årsmøte vedtak 4.mars 2010)  Stikkledning må kostes av abonnenten.

Tilknyttingen er andels kapital og det er ikke mva i beløpet,

 

*GDE = Gjødseldyrenhet, beregnes på grunnlag av dyretall: 1 ku = 1GDE, 3 øvrige storfe = 1GDE, 7 vinterfora sauer=1GDE.  Prisen beregnes ut fra 18m³ pr GDE