Hovedsiden

Om Halsabygda Vassverk

Vassprøver

Driftsmeldinger

Vassavgift

Styret

Vedtekter

Årsmelding/ regnskap

Linker

Halsabygda Vassverk SA er et samvirkeforetak i Halsa kommune på Nordmøre, som forsyner ca 850 personer i "gamle Halsa" med vann.

Vassverket ledes av et styre på 5 personer

Vassverket har Bjønnavatnet som kilde,  Råvannet har høyt innhold av humus som gir en brun farge på vatnet.  For å rette på dette bygde Halsabygda Vassverk et vannbehandlingsanlegg, som ble tatt i bruk mars 1996.

Prosessbeskrivelse

Anlegget har en kapasitet på 17 l/s,  Råvannets fargetall er 45 - 60 og ferdig behandlet vann har normalt en farge på under 5.

I tillegg filtreres vannet gjennom marmor og får en pH på omlag 7,5 - 8,0 samt et innhold av kalsium  på omlag 12 - 20 mg Ca/l

Anlegget er fullautomatisert og kan også fjernstyres på PC via telenettet.(klikk for større bilde)

 

Total ledningslengde              80,4 km

Oversiktskart (klikk for større bilde)

 

Basseng:

Kaldbergsvatnet                     300m³

Megård                                  280m³                  

Liabø                                     480m³

Areal nedslagsfelt                 1500da

Areal kilde                             188da

Vassverket har fornyet flere av reduksjonskummene med installasjon av Bermad ventiler, samt brukt rustfritt stål i armaturene for å tilpasse til eksisterende armatur.  Vassverket satser på Bermad ventiler for standardisere utstyret, og for å forenkle delelageret. (klikk for større bilde)