Hovedsiden

Om Halsabygda Vassverk

Vassprøver

Driftsmeldinger

Vassavgift

Styret

Vedtekter

Linker

Analyseresultat for vassprøver

Januar 2016, Januar 2016 (2), Februar 2016

 

Januar 2015, februar 2015, mars 2015, april 2015, mai 2015,  juni 2015, Juli 2015, August 2015September 2015, september 2015 (2), oktober 2015desember 2015

 

Januar 2014, februar 2014, mars 2014, april 2014, mai 2014,  juni 2014, Juli 2014, August 2014September 2014, september 2014 (2), oktober 2014desember 2014

 

Januar 2013, februar 2013, mars 2013, april 2013, mai 2013,  juni 2013, Juli 2013, August 2013September 2013, september 2013 (2), oktober 2013desember 2013

 

Januar 2012, februar 2012, mars 2012, april 2012, mai 2012,  juni 2012, Juli 2012, August 2012September 2012, september 2012 (2), oktober 2012desember 2012

 

januar 2011,februar 2011, mars 2011, april 2011, mai 2011, august 2011, september 2011, oktober 2011, desember 2011

 

Januar 2010, februar 2010, mars 2010, april 2010, mai 2010, juni 2010, juli 2010, august 2010, september 2010, oktober 2010, oppfølgingsprøve oktober 2010, november 2010, utvidet RK 2010, 22.november 2010, desember 2010

 

Januar 2009, februar 2009, mars 2009, april 2009, mai 2009, juni2009, juli 2009, august 2009, september 2009, oktober 2009, desember 2009, Prøver i november mangler grunnet feil i forsendelse

 

Januar 2008, februar 2008, mars 2008, april 2008, mai 2008, juni 2008, juli 2008, august 2008, september 2008, oktober 2008, november 2008, desember 2008

 

Januar 2007, februar 2007, mars 2007, april 2007, mai2007, juni 2007, juli 2007, august 2007, september 2007, oktober 2007, november 2007, desember 2007

 

Januar 2006, februar 2006, 20feb 2006, mars 2006, 2. mai 2006, 29.mai 2006, juni 2006, juli 2006, august 2006, september 2006, oktober 2006, november 2006, desember 2006

 

Januar 2005, februar 2005, mars 2005, april 2005, mai 2005, juni 2005, juli 2005, juli 2005(2), august 2005, september 2005, oktober 2005, november 2005, desember 2005

 

Januar 2004, februar 2004, mars 2004, april 2004, mai 2004, juni 2004, juli 2004, august 2004,

september 2004, oktober 2004, november 2004, desember 2004

 

Januar 2003, februar 2003, mars 2003, april 2003, mai 2003, juni 2003, juli 2003,august 2003,

september 2003, Oktober 2003, November 2003, Desember 2003

 

Januar 2002, Februar 2002, mars 2002, april 2002, mai 2002, juni 2002,

juli 2002, august 2002, september 2002, oktober 2002, november 2002, desember 2002

 

Orientering fra Næringsmiddeltilsynet for Indre Nordmøre med forklaring til analyseparametrene

 

Link til Helsedepartementets nettsider:

drikkevannsforskriften

Kvalitetskrav til drikkevann – vedlegg i forskrift om vannforsyning og drikkevann

Vannbehandlingsprodukter

Drikkevannsportalen til folkehelseinstituttet