Hovedsiden

Om Halsabygda Vassverk

Vassprøver

Driftsmeldinger

Vassavgift

Styret

Vedtekter

Linker

Styret i Halsabygda Vassverk SA består av følgende medlemmer:

Ivar Megård, leder

Trond Bårdset

Ola Skålvik

Asbjørg Betten

Odd Halse